A pszichológiai problémák okairól  röviden

This post is also available in: English (angol)

Hogyan szűnnek meg a pszichológiai tünetek? Hogyan történik a gyógyulás? A mentális zavarok visszavezethetőek egyetlen okra?  Az okok feltérképezése fogja meggyógyítani a mentális zavart?

A mentális betegségek okainak ismerete, és az, hogy tudjuk, hogy egy adott probléma hogyan vagy mitől is alakult ki, még nem feltétlenül elegendő ahhoz hogy legyőzzük az adott nehézséget. A mélyben húzódó okok ismeretén kívül meg kell tanulni olyan módszereket – relaxáció, téves meggyőződések átírása, vagy az érzések kezelése- ami segíti az adaptívabb viselkedési/gondolkodási módok kialakulását és segíti a berögzült automatikus káros működésmódokat ( negatív gondolatok) megváltoztatni.

Másrészt, általában a mentális zavaroknak nem egyetlen fő oka van, tehát nincs egyetlen olyan ok amit ha megszüntetünk, a probléma azonnal elmúlik. Az okok több szinten hatnak, és sokfélék lehetnek:

A biológiai okok:

  • öröklődés

  • agyi neurokémia

A környezeti okok:

  • családi háttér

  • neveltetés ( belső monológ és családi hitrendszerek kialakulása)

  • kondícionálás

  • stresszfaktorok és traumatikus események

És ehhez társulóan még személyiségfaktorok is vannak: ​​

  • képességek és személyiség vonások ( pl. érzelem kifejezés képessége, perfekcionizmus)

Hogyan hat a pszichoterápia?

A fenti elméletből következik, hogy a terápia annál hatásosabb lesz, minél több szinten hat, és minél több szempont alapján történik a feltérképezés. A mélyen húzódó gyerekkori okok feltérképezése mellett olyan gyakorlati készségek megtanulására is szükség van, ami a fiziológiai és gondolkodásbeli berögzüléseket is feltérképezi és korrigálja.

Mit jelent hogy biológiai tévedés és pszichológiai tévedés?

Akik egyetlen okban hisznek, azok többnyire egy okra, biológiai vagy pszichológiai okra vezetik vissza a kialakult mentális állapot vagy lelki gond gyökerét.

A biológiai tévedés

Az elmélet képviselői szerint a mentális rendellenességek egyetlen okra vezethetőek vissza, kizárólag egy bizonyos fiziológiai egyensúlyeltolódás okozhatja a betegséget. A pánikzavart például az agy bizonyos részeinek ( amygdala és coeruleus) rendellenes működésére vezetik vissza. A mentális zavarokban kialakulásában fiziológiai működészavarok is részt vesznek, és ennek meg van a fontossága a kezelésben is. De tudnunk kell vajon ezek hogyan alakulhattak ki. Az is lehetséges hogy a neveltetés során kialakult pszichológiai konfliktusok ( pl. elfojtott érzelmek) és krónikus stressz hatása miatt nem működik megfelelően bizonyos agyterület pl. az amygdala. Tehát a folyamat ennél összetettebb mintsem hogy egyetlen fiziológiai eltérésre visszavezethető legyen a tünetegyüttes.

A pszichológiai tévedés

Ugyanazt azt az elméleti hibát követik el csak fordítva.  Az elmélet szerint a mentális zavarokat kizárólag az okozhatja hogy a személyt a szülei elhanyagolták vagy bántalmazták. A családi háttér valóban nagy hatással van 0-6 éves korig a kialakuló személyiségre. De valóban ez lehet az egyetlen oka a pánikbetegségnek vagy bármilyen más egyéb mentális zavarnak? Az öröklődés és biológiai faktorok is szerepet játszanak, kizárni ezeket a tényezőket nem lehet.

Mental disorder - Wikipedia

Mentális zavarok lehetséges okai

Összegzésként annyit mondhatunk el hogy a mentális zavarok úgy alakulnak ki hogy van valamiféle örökletes hajlam, és keletkezik valamilyen biológiai eltérés az agyban- akár ötöklődés akár a környezeti hatások miatt. Másfelől a mentális zavarok okai eredeztethetőek a gyermekkori kondícionálásokból, amik olyan érzelmi hatással bírtak az egyénre ( szégyen, elbizonytalanodás), hogy később nagyobb a mentális betegség kialakulásának az esélye. Egy mentális állapotnak nem lehet csak biológiai vagy csak pszichológiai oka, hiszen a természet és a nevelés folyamatosan egymásra hatnak.

Hogyan kezeljük a mentális betegségeket?

A fentiekből következik hogy a mentális zavarok kezelése nem szorítkozhat egyetlen ok kezelésére, és nem szorítkozhat arra a feltételezésre hogy csak biológiai vagy csak pszichológiai oka van. A tartós gyógyuláshoz és felépüléshez többszintű kezelés és átfogó változtatások kellenek a személy életvezetésében is. Egyszerre több szinten, érzelmi, mentális, biológiai, interperszonális, kognitív, fizikai stb. szinteken történik a kezelés és gyógyulás, és ebben a személynek is nagyon aktívan közre kell működnie.

Forrás: Edmund J. Bourne: Szorongások gyógyítása